Rare cards

Venusaur

  • 1996 Pokemon Japanese Basic Base Set Holo Venusaur #3 PSA 9 MINT Card
  • Pokemon cards Base set 2 RARE HOLO Blastoise, Alakazam, Charizard, Venusaur etc
  • Pokemon Card Bundle Inc Celebrations Charizard And Venusaur
  • Pokemon cards Gym Challenge HOLO. Charizard Zapdos Venusaur Mewtwo Alakazam etc
  • Pokemon cards Legendary RARE HOLO Blastoise, Alakazam, Charizard, Venusaur etc
  • Base Set Pokemon cards. RARE HOLO JAPANESE. Charizard, Blastoise, Venusaur etc